TRANSTEUS

S.L.

+34 937421910

Transport de contenidors marítims. Port de Barcelona

Transport de contenidors marítims
Gran flota de
porta-contenidors marítims

Transteus

Empresa de transports especialitzada en el transport de contenidors marítims

 

Transports de contenidors que arriben o surten pel port de Barcelona

 

Àmplia flota de camions preparada per al transport de tot tipus de contenidors, 20', 40', 45', ADR-IMO, basculant, Reefers conectats y flat racks amb extra mesures

 

Comprommesos amb el medi ambient mitjançant bones pràctiques com camions amb norma Euro, la neteja sense contaminació, separació de residus o el reciclatge de paper

 

 

 

Més informació