TRANSTEUS

S.L.

+34 937421910

Transport de contenidors marítims. Port de Barcelona

Empresa

TRANSTEUS S.L. és una empresa fundada l'any 2010, però no és fins novembre de 2015 quan inicia una política de creixement mitjançant inversió en camions, remolcs porta-contenidors i equip humà altament qualificat i especialitzat en el sector del transport terrestre de contenidors d'importació i exportació


  • Equip humà

    El nostre equip humà està format per conductors la formació dels quals no es descuida en cap moment i per professionals amb molts anys d'experiència que conèixen perfectament les necessitats dels clients, estant operatius les 24 hores del dia


  • Clients

    Els principals clients són transitàris i consignataris de vaixells/Agències Marítimes, líders en els seus respectius sectors, el que avala la qualitat dels serveis que se'ls presta


Qualitat

Com a resultat d'aplicar l'experiència, la professionalitat i el coneixement del sector al servei dels clients, a mitjans d'abril de 2017 l'Autoritat Portuària de Barcelona ha atorgat a l'empresa el Certificat de Qualitat en el transport de contenidors del Port "Efficiency Network" que ratifica el nostre compromís de millorar dia a dia camí de l'excel·lència superant les auditories que periòdicament es realitzen des de la Marca de Qualitat


Som una empresa associada a "TRANSCALIT", Federació Catalana de Transports de Barcelona que, al seu torn, està integrada en la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies "CETM", el que ens permet estar sempre informats i al dia de tota la normativa relativa a transports tant de temes laborals com de normativa viària, restriccions i altres normatives